Ghost-Thai.com

เว็บรวม เรื่องผี ทั้งผีไทยและผีต่างประเทศ โดยบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์หลอนต่างๆที่ ทางบ้านส่งมาให้และเรื่องแต่ง เพื่อความบันเทิง 

ผีฟ้า…ตำนานแห่งความเชื่อและความศรัทธา

ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทุกยุคทุกสมัย เรื่องราวของผีก็เป็นอีกความเชื่อที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีเรื่องราวความเชื่อสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทุกยุคทุกสมัย เรื่องราวของผีก็เป็นอีกความเชื่อที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีเรื่องราวความเชื่อสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

และยังคงมีพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน เรื่องราวที่มานำเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องราว ตำนานผีฟ้า ที่ชาวอีสานเชื่อว่าเป็นเทวดา สามารถช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยและความเดือดร้อนต่างๆ และเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ตำนาน ผีฟ้า

เนื่องจากชาวอีสานมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วย หรือภัยธรรมชาติต่างๆ อันส่งผลต่อชีวิต เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม การเกิดภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของผีสาง เทวดา จึงทำให้เกิดความศรัทธา นับถือบูชาผีฟ้า โดย ผีฟ้า เป็นผีที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่าอยู่ระดับสูงกว่าผีอื่น เป็นเทวดา สามารถช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ภัยพิบัติและความารถเดือดร้อนต่างๆได้ 

โดยจะมีการจัดพิธีกรรมอันเชิญผีฟ้า เข้าสิงสถิตในร่างทรงเพื่อทำพิธี ซึ่งเมื่อมีการทำพิธีกรรมนั้นแล้วก็เห็นผลที่ดีขึ้นจริง จึงมีความนับถือศรัทธาจนเป็นประเพณีปฏิบัติ สืบทอดกันมา

ความเป็นมาของ ผีฟ้า

ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของชาวอีสานเชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากการกระทำผิดต่อผี หรือกระทำผิดต่อบรรพบุรุษ  ผีฟ้า สามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จึงมีพิธีกรรมเชิญผีฟ้าเข้ามาสิงในร่างทรง เพื่อทำการรักษา ซึ่งร่างทรงนี้ เรียกว่า “ผีฟ้า นางเทียน” โดยคนที่เป็นร่างทรงของผีฟ้านั้น จะสืบทอดกันจากอีกรุ่นสู่อีกรุ่น จะเป็นรุ่นลูกที่เป็นผู้หญิง

เมื่อมีคนเจ็บป่วย ญาติพี่น้องก็จะพามาให้ผีฟ้าช่วยรักษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในการทรงเจ้าของคนไทยตั้งแต่อดีต จนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะพิธีกรรม

ในการทำพิธีกรรมอันเชิญผีฟ้า จะมีการฟ้อนรำ โดยมีองค์ประกอบ คือ หมอลำผีฟ้า หมอแคน ผู้ป่วย และเครื่องคาย

หมอลำผีฟ้า

บางที่ก็เป็นผู้หญิงมีอายุ บางที่ก็เป็นหญิงสาว จะต้องสืบเชื้อสายจากกลุ่มหมอลำผีเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วผีฟ้าสามารถสิงได้ ไม่จำกัดเพศและอายุ

หมอแคน

จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝน และมีประสบการณ์อย่างมาก เพราะในการประกอบพิธีต้องมีการเป่าแคนตลอดเวลาและใช้เวลานาน
ผู้ป่วย

เป็นสิ่งที่ใช้อัญเชิญครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว มาช่วยรักษาผู้ป่วย
ในการรำผีฟ้า เมื่อครูบาอาจารย์เข้าสิงร่างทรงแล้ว ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ชาย ผู้ทำพิธีจะต้องสวมผ้าซิ่น ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงจะสวมผ้าแพรหรือผ้าฝ้าย สวมทับผ้านุ่งเดิมที่สวมอยู่ ซึ่งจะจัดไว้ใกล้ๆเครื่องคาย ในการรักษานั้นทุกคนจะต้องฟ้อนรำ

ต้องแต่งกายตามที่กำหนด คือ มีผ้าขาวม้าคาดบ่า และมีดอกมะละกอร้อยเป็นพวงทัดไว้ที่หู โดยที่สามารถร่วมฟ้อนรำกับหมอลำได้
เครื่องคาย

ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าต้องการดู ก็จะฟ้อนรำต่อไป แต่ถ้าไม่ต้องการดูก็จะหยุดและนำเครื่องคายไปเก็บบนหิ้ง และจะไปร่วมกันรับประทานอาหาร

สาเหตุที่มีการฟ้อนรำผีฟ้า

การฟ้อนรำในพิธีกรรมนั้นมีการแฝงจิตวิทยาเข้าไป โดยจะช่วยทำให้คนที่เจ็บป่วยมีพลังจิตต่อสู้กับอาการป่วยไข้ ลดความตึงเครียด ให้รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจปลอดโปร่งขึ้น และถือเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกเรื่องความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมอันดีงามของคนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

ความศรัทธาเชื่อถือของชาวอีสานที่มีต่อผีฟ้า ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถือเป็นประเพณีปฏิบัติ แม้ว่าในทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีและการแพทย์จะก้าวหน้าจากเดิมไปไกล

ก็อาจจะทำให้ประเพณีนี้เลือนหายไปบ้างตามกาลเวลา แต่เชื่อว่าความเชื่อถือศรัทธาผีฟ้า จะยังคงเป็นประเพณีที่คงอยู่คู่ท้องถิ่นอีสานต่อไป

#ghost-thai #ผีฟ้า…ตำนานแห่งความเชื่อ #ความเป็นมาของ ผีฟ้า #หมอลำผีฟ้า

ขอขอบคุณภาพจาก

  • i.pinimg.com
  • image.makewebeasy.net
  • img-ha.mthcdn.com
  • static.thairath.co.th
  • www.paktorpaknews.com

สนับสนุนโดย

www.thaiseawstory.co
อ่านเรื่องเสียวได้ที่นี่